Programul Comerț și Servicii 2022

Sunt excluse de la finanțare firmele aflate în situaţia în care acționarii sau asociații au / au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor:

 • Start-up Nation
 • “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin OUG 130/2020 (ajutoare COVID-19)
 • HoReCa (OUG 224/2020).

Proiectul trebuie să prezinte o componentă de dezvoltare durabilă în cazul în care prin implementarea programului sunt achiziționate instalaţii/echipamente/vehicule specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, conform cu prevederile procedurii de implementare a programului.
 • Până la 300.000 lei/beneficiar

  Alocatie Financiara Nerambursabilă maxim 85% din cheltuielile eligibile, maxim 300.000 lei/beneficiar.

 • Condiții de acordare

  Pot accesa aceste fonduri doar beneficiarii care îndeplinesc anumite condiții cumulative.

 • Grilă de punctaj

  Grila de punctaj propusă favorizează firmele cu angajați mulți, cu aport propriu mare la investiție, cu pondere mare a echipamentelor tehnologice în achiziții.

Află acum toate condițiile pentru aplicarea la acest Program!

Condițiile cumulative:


a) IMM-uri infiintate pana la data de 31.12.2019;

b) Au capital social integral privat;

c) Crează cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și mențin locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;

d) Să nu aibă datorii la buget;

e) Nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii;

f) Au codul CAEN pentru care solicita finantare autorizat si eligibil la momentul inscrierii online;

g) Asociatii sau actionarii care detin mai multe societati nu pot aplica in cadrul prezentului program decât cu o singura societate.

Cheltuieli eligibile aferente Programului Comerț și servicii:


 1. Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale, conform grupei 2. subgrupa 2.1., 2.2. si 2.3 din HG 2139/ 2004
 2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii de depozitare
 3. Mijloace de transport: autoturisme, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G
 4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004
 5. Salariile, utilitățile, servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – pentru minim un loc de munca creat este eligibila o suma forfetara de 5.000 de lei
 6. Pachet digital compus din minim un site de prezentare sau un magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site, cheltuieli de promovare a siteului/magazinului on-line, un soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică. Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezintă cheltuială obligatorie în cadrul programului și este în valoare eligibilă de maxim 25.000 lei
 7. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei
 8. Două plăcuțe informative obligatorii “Finanțat prin programul de Microindustrializare -Fabricat în România de către Guvernul României” în valoare de maxim 500 de lei
 9. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului.