Start-up Nation 2022

Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei

Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei 

În ceea ce privește alocarea, finanțarea cererilor se realiza astfel:

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

 • maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

 • maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Perioadă depunere proiect

  Înscrierea propriu-zisă ar urma să dureze 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

 • Condiții de acordare

  Pot accesa aceste fonduri doar beneficiarii care îndeplinesc anumite condiții cumulative.

 • Grilă de punctaj

  La punctaje egale, primul criteriu de departajare este domeniul de activitate.

Criterii pentru participarea la Programul Start-up Nation 2022:


Printre criteriile pe care microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii eligibile trebuie să îndeplinească se numără:

 1. au capital social integral privat;
 2. persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate;
 3. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 4. sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 5. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 6. nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare
 7. asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării Alocației Financiare Nerambursabile.
 8. Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 9. Beneficiarul creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);

  Cheltuieli eligibile prin Programul Start-up Nation 2022:


  Prin program se vor putea achiziționa echipamente tehnologice, spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, mijloace de transport, mobilier, aparatură birotică, salarii, utilități, servicii, pachete digitale, TVA, consultanță.