Start-up Nation 2022

Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei

Pilonul II Start-up Nation Diaspora – 20.031.000 lei 

În ceea ce privește alocarea, finanțarea cererilor se realiza astfel:

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea unui singur loc de muncă prin intermediul Programului:

 • maximum 100.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

Pentru aplicanții care își asumă crearea și menținerea a două locuri de muncă prin intermediul Programului:

 • maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului
 • Perioadă depunere proiect

  Înscrierea propriu-zisă ar urma să dureze 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.

 • Condiții de acordare

  Pot accesa aceste fonduri doar beneficiarii care îndeplinesc anumite condiții cumulative.

 • Grilă de punctaj

  La punctaje egale, primul criteriu de departajare este domeniul de activitate.

Criterii pentru participarea la Programul Start-up Nation 2022:


Printre criteriile pe care microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii eligibile trebuie să îndeplinească se numără:

 1. au capital social integral privat;
 2. persoanele care au calitatea de asociați/acționari sau administratori în mai multe societăți pot aplica în cadrul programului doar cu o singură societate;
 3. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
 4. sunt înființate de către persoane fizice începând cu data de 01 ianuarie 2020, inclusiv;
 5. nu au datorii la bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative și de eligibilitate; solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa programul;
 6. nu au depășit plafonul de minimis de 200.000 euro pe durata a trei exerciții financiare consecutive pentru o întreprindere unică și de 100.000 Euro pe durata a trei exerciții financiare
 7. asigură o cofinanțare în procent de minimum 5% din valoarea eligibilă a proiectului, sub sancțiunea neacordării Alocației Financiare Nerambursabile.
 8. Firma nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității;
 9. Beneficiarul creează cel puțin un loc de muncă cu normă completă, pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanțare și menține locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani de la data plății ajutorului financiar nerambursabil (AFN);

  Cheltuieli eligibile prin Programul Start-up Nation 2022:


  a) echipamente tehnologice
  b) spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț
  c) mijloace de transport (Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri)
  d) mobilier, aparatură birotică 
  e) salarii, utilități, servicii
  f) pachet digital de minimum 25.000 lei
  g) Cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale de maximum 1.000 lei/persoană
  h) TVA nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA
  i) consultanță pentru întocmirea documentației în vederea obținerii finanțării
  j) Două plăcuțe informative obligatorii de maximum 500 lei
  k) cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor

  Criterii privind evaluarea on-line a cererii de finanțare Start-up Nation România 2022


  grila sun 3

  Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.

  Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.

  La punctaje egale, departajarea se va face după:

  - punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate(secţiunea A din criteriile de evaluare);
  - punctajul obţinut la criteriul aferent investiției (secţiunea C din criteriile de evaluare);
  - punctajul obținut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare);
  - punctajul obținut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare);
  - punctajul obținut la criteriul aferent cursurilor de competențe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare);
  - punctajul obtinut la criteriul aferent debutului în afaceri (sectiunea G din criteriile de evaluare);
  - punctajul obtinut la criteriul aferent componentei de inovare a proiectului (secțiunea H din criteriile de evaluare);
  - valoarea exactă a procentului aferent investiției în echipamente;
  - data şi ora înscrierii în program.

  1 Achiziția de sisteme, instalații și echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare, precum și vehicule 100% electrice, e considerată că întrunește criteriul de punctaj aferent dezvoltării durabile în cazul în care totalul cheltuielilor eligibile din această categorie este de minimum 5% din  valoarea AFN.

  2 Cursurile de pregătire antreprenorială  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), UNCTAD Geneva sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

  3Minim cursuri de formare a competențelor digitale de bază (generale, nespecifice unui domeniu de activitate al întreprinderii, de exemplu: utilizarea unui sistem de operare, prelucrarea și gestionarea de documente electronice, competențe de bază pentru utilizarea Internetului, competențe de bază despre hardware, schimb de informații electronice la nivel elementar, utilizarea rețelelor sociale profesionale la nivel elementar, utilizarea serviciilor digitale gratuite oferite de diverse companii). Cursurile de competențe digitale  trebuie să fie acreditate ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), sau diplomă de licență / master / doctorat / atestat / adeverință / certificat eliberate de Ministerul Educației.

  4 Pentru obținerea  punctajului aferent componentei de inovare, aplicantul este obligat să încarce și transmită la momentul înscrierii un brevet de invenție eliberat de către un organism național sau internațional acreditat și a dreptului de proprietate asupra acestuia. Brevetul trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților / subactivităților care sunt necesare desfășurării activităților codului CAEN Rev. 2 pe care aplică, și emis după data de 01.01.2015.

  LISTA codurilor CAEN cu punctaj maxim


  0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
  1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
  1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
  1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
  1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
  1610 Taierea si rindeluirea lemnului
  1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
  1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
  2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
  2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
  2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
  2229 Fabricarea altor produse din material plastic
  2363 Fabricarea betonului
  2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice
  2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
  2562 Operatiuni de mecanica generala
  2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
  3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
  3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
  6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
  6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
  6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
  7111 Activitati de arhitectura
  7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
  7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
  8622 Activitati de asistenta medicala specializata
  8623 Activitati de asistenta stomatologica
  8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana