Granturi capital de lucru industria agroalimentara

Granturi Capital de lucru industria alimentara cu valoarea între 5.000 - 120.000 euro, fiind acordate o singură dată. Fondurile alocate pentru aceste granturi sunt în valoare totală de 250.000.000 euro.

Granturile pentru capital de lucru se acordă IMM-urilor din domeniile de activitate: agricultură, piscicultură și acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, a căror activitate curentă a fost afectată de efectele pandemiei COVID-19.

Valoarea grantului pentru capital de lucru se stabilește astfel:

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 33.500 euro, valoarea grantului este de 5.000 euro;
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.500 euro, valoarea grantului poate fi de până la 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma 120.000 euro.

COFINANȚARE: 15% din valoarea grantului solicitat

DATĂ DEPUNERE PROIECTE: 26.05.2022

 • Cuantum grant capital de lucru

  Granturi de 5.000 până la 120.000 Euro în funcție de Cifra de afaceri.

 • Condiții de acordare

  Pot accesa doar beneficiarii care îndeplinesc condițiile cumulative.

 • Selectați în ordinea depunerii

  Proiectele sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Condiții cumulative pentru acordarea granturilor capital de lucru:


a) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/operațională respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;

b) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;

c) mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri.

d) Codul CAEN REV 2 pentru care se solicită ajutor de stat era autorizat potrivit prevederilor legale în vigoare la data de 31 decembrie 2019.


Image

Cheltuielile eligibile aferente granturilor capital de lucru:


a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente/operaționale, cu excepția serviciilor de consultanță;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente/operaționale;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații și tehnologii necesare reluării activității curente/operaționale;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

Aplică acumIa legătura cu consultantul nostru
Nu rata oportunitatea
Finanțează-ți afacerea

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE Granturi capital de lucru pentru domeniul industriei agroalimentare


Codul unic de identificare