Microgranturi industria agroalimentara

Microgranturi industria alimentara cu valoarea de 5.000 euro, fiind acordate o singură dată. Fondurile alocate pentru microgranturi sunt în valoare totală de 50.000.000 euro.

Beneficiarii eligibili pentru acordarea microgranturilor sunt următorii:

 1. micro-întreprinderi și IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019, cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile;
 2. Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale cu activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN eligibile.

DATĂ DEPUNERE PROIECTE: 27.05.2022

 • 10.000 Microgranturi

  Microgranturi de 5.000 euro se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară.

 • Condiții de acordare

  Pot accesa doar beneficiarii care îndeplinesc condițiile cumulative.

 • Selectați în ordinea depunerii

  Proiectele sunt selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Condiții cumulative pentru acordarea microgranturilor:


a) solicitanții au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;

b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare. Prin excepție, la solicitanții care au fost înființați în anul 2019, cu o cifră de afaceri mai mică de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculează prin înmulțirea numărului de luni întregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin excepție, PFA, II, IF nu vor condiționate de plafonul cifrei de afaceri.

c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.

d) au avut activitate economică în domeniile de activitate cu codurile CAEN prevăzute în lista de mai jos


Image

Cheltuielile eligibile aferente microgranturilor:


a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;

b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat și/sau cheltuieli privind arenda sau redevența pe bază de contract de arendă sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;

d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;

e) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;

f) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale

Aplică acumIa legătura cu consultantul nostru
Nu rata oportunitatea
Finanțează-ți afacerea

DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE Microgranturi pentru domeniul industriei agroalimentareCodul unic de identificare